Tarkoitus ja toiminta

Mikä?

 • Säätiön toiminta perustuu vuonna 1957 ja 1959 kuolleiden rovaniemeläisten Kaarlo ja Tyyne Lintulan testamenttiin
 • Säätiö merkitty säätiörekisteriin 8.2.1962
 • Alkuperäisen testamenttimääräyksen mukaan säätiön hallituksena on toiminut Rovaniemen Säästöpankin hallitus. Nykyisessä säätiön hallituksessa toimii edelleen muutamia Rovaniemen Säästöpankin entisiä toimihenkilöitä.
 • Alkuperäinen säädepääoma 6.680,75 euroa
 • Säätiön taseessa myös K. Rautajoen ja L. Tuovisen rahastot

Miten toimii?

 • Säätiön tarkoituksena on Lapin maakunnasta kotoisin olevien nuorten opiskelijoiden ja tutkijoiden opiskelun sekä tutkimuksen ja heidän harjoittamansa tieteen ja taiteen tukeminen ensisijaisesti sosiaalisin perustein myönnettävillä opintoavustuksilla ja tutkimusapurahoilla
 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa stipendejä ja opintoavustuksia
 • Säätiön nykyinen varallisuus koostuu pääosin asunto-osakkeista sekä kotimaisista pörssinoteeratuista osakkeista.
 • Säätiön toimintatavassa korostuu kustannustehokkuus sekä pyrkimys riskien minimointiin

Säätiön arvot

 • Kantaa vastuuta nuorten menestymisestä
 • Läpinäkyvä ja avoin toimintakulttuuri
 • Sitoutuminen paikallisuuteen
 • Toiminnan pitkäjänteisyys

Visio 2025

Lintulan Säätiö on paikallisesti merkittävä verkostoitunut nuorten opintojen sekä tieteen ja taiteen tutkimuksen edistäjä ja tukija

Toiminta-ajatus

Säätiö toteuttaa perustehtäväänsä nuorten opintojen edistäjänä ja tukijana hoitamalla varallisuuttaan kustannustehokkaasti ja tuottavasti