Hallinto ja säätiö lukuina

Säätiö lukuina

  • Tase noin 1,4 M€ / tasearvo
  • Säätiö omistaa Rovaniemen kaupungissa 12 asunto-osaketta, jotka ovat vuokrattuna (100%)
  • Säätiön hallituksessa puheenjohtaja ja kuusi jäsentä
  • Säätiöllä ei palkattua henkilöstöä
  • Viime vuosina Säätiö jakanut opintoavustuksina yhteensä 25.000,00 euroa / vuosi
  • Opintoavustukset ovat suuruudeltaan 600 – 2.500 euroa
  • Tutkimusapurahat 2.500 – 10.000 euroa
  • Suuruudet päätetään vuosittain

Säätiön tulos ja taseen loppusumma apurahojen jaon jälkeen

Vuosi Tulos € Tase €
2013 25.293,44 1.007.714,68
2014 47.460,88 1.055.428,98
2015 20.203,79 1.074.713,00
2016 46.876,32 1.125.188,11
2017 97.699,16 1.260.414,46
2018 5.155,51 1.227.463,99
2019 25.982,19 1.251.732,35
2020 31.887,34  1.302.396,22
2021 16.070,26 1.370.966,52

 

Säätiö on velaton.